Защита на личните данни

         Със зареждане на http://krial-perfumes.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на http://krial-perfumes.com.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на http://krial-perfumes.com, е собственост на http://krial-perfumes.com. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на http://krial-perfumes.com, без изричното писмено съгласие на http://krial-perfumes.com. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от http://krial-perfumes.com за своя лична употреба. Посещението и разглеждането на http://krial-perfumes.com не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на http://krial-perfumes.com се изисква регистрация. За да използва услугите на http://krial-perfumes.com, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на http://krial-perfumes.com. При попълване заявлението за регистрация в http://krial-perfumes.com потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на http://krial-perfumes.com данни. С регистрацията си на http://krial-perfumes.com, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в http://krial-perfumes.com. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от http://krial-perfumes.com. http://krial-perfumes.com е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. http://krial-perfumes.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн. http://krial-perfumes.com не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на http://krial-perfumes.com или свързаните и предоставяни чрез http://krial-perfumes.com услуги. http://krial-perfumes.com има право по всяко време да променя съдържанието на http://krial-perfumes.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на http://krial-perfumes.com се публикуват на http://krial-perfumes.com и са достъпни за всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на http://krial-perfumes.com (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия". За всякакви въпроси, неуредени в тези Общи условия и допълнителни питания може да се свържете с наш служител на посочения имейл/телефон за връзка.